60f Utama
Bangunan Akademik
Mula digunakan sejak tahun 2014
Bangunan Pentadbiran IPG Batu Lintang
Menempatkan keseluruhan blok pentadbiran, Jabatan dan Unit.
Seminar Kebangsaan Pendidikan Bahasa Melayu Abad Ke-21
Tarikh: 18-19 Ogos 2016, Anjuran IPGK Batu Lintang dan Dewab Bahasa dan Pustaka